Základy farmakogenomiky

Slovníček:


Tento slovníček obsahuje některé základní pojmy, které jsou uvedeny v tomto učebním textu a také termíny z oblasti molekulární biologie a klinické genetiky, se kterými se student farmakogenetiky může setkat při studiu odborné literatury. Kromě vysvětlení termínu je uveden jeho anglický překlad.

Hesla jsou řazena abecedně podle substantiv. Přívlastky následují za substantivem, a to nejprve přívlastek neshodný a teprve za ním přívlastek shodný. Ke změně slovosledu v přívlastcích nedochází, jsou brány jako celky.
Pro zobrazení další části se musíte přihlásit

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
Projekt byl vytvořen za finanční­ podpory Fondu rozvoje vysokých škol FRVŠ .
XHTML 1.0 Valid, CSS 2.1 Valid