Základy farmakogenomiky

Nomenklatura genových polymorfismůZákladní informace

V označování genových polymorfismů nepanuje úplná shoda. Historicky byla používána různá označení změn v nukleotidových sekvencích nebo v posloupnosti aminokyselin v proteinech. Často nese stejná změna několik typů označení. Zejména informace ze starší literatury lze pak jen těžko uvést do souladu s informacemi dostupnými z projektů HUGO a HapMap. První pokusy vytvořit jednotný a jednoznačný systém popisu mutací a polymorfismů vznikly na počátku 90. let pracemi Beaudet a Tsui (1993) a Beutler (1993). Doporučení těchto autorů byla v následujících letech po rozsáhlé diskusi modifikována, rozšířena a nakonec byla širokou vědeckou komunitou víceméně akceptována. V roce 2000 byla vydána pravidla v práci den Dunnen a Antonarakis, v roce 2001 pak aktualizace. Ani tato pravidla však už v současnosti nepokrývají všechny varianty a složitější změny v genomu, které jsou denně nalézány.

Aktuální doporučení pro popis nových polymorfismů a kompilace nejnovějších poznatků lze nalézt na stránkách http://www.hgvs.org/mutnomen/, vytvořených Johan den Dunnenem. Vzhledem k obsáhlosti celé problematiky uvádíme níže jen několik málo klíčových informací nezbytných pro pochopení základů nomenklatury polymorfismů.Pro zobrazení další části se musíte přihlásit

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
Projekt byl vytvořen za finanční­ podpory Fondu rozvoje vysokých škol FRVŠ .
XHTML 1.0 Valid, CSS 2.1 Valid