Základy farmakogenomiky

Charakteristika farmakogenomiky, farmakogenetiky a  jejich teoretická východiskaFarmakogenomika a farmakogenetika nejsou pojmy totožné, i když jsou vzájemně někdy zaměňovány.

Termín farmakogenetika poprvé použil Friedrich Vogel v roce 1959, zatímco termín farmakogenomika se poprvé objevuje až v roce 1997. Na teoretická východiska farmakogenomiky, resp. farmakogenetiky nám ukazuje už základ slov: farmako - genomika resp. farmako - genetika.

Oba „obory“ se tedy zabývají otázkami farmakologie, tj. jak působí lék na pacienta (farmakodynamika) a jak pacient, resp. jeho organismus působí na léčivo (farmakokinetika), ovšem zatímco farmakogenetika se zabývá studiem jednotlivých genů, které se do farmakologických procesů zapojují (farmako-genetika), farmakogenomika studuje celý lidský genom a jeho ovlivnění léčivým přípravkem (farmako-genomika). Proto vzniká až později, v době vývoje takových biotechnologických metod, které jsou schopny sledovat změny genové exprese nastalé v organismu po aplikaci léčiva.
Pro zobrazení další části se musíte přihlásit

RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.
Projekt byl vytvořen za finanční­ podpory Fondu rozvoje vysokých škol FRVŠ .
XHTML 1.0 Valid, CSS 2.1 Valid